Innkalling til årsmøte

Grenland MC-klubb avholder årsmøte 8 mars 2020.

Sted: Klubbhuset på Geiteryggen.

Møtet starter kl 18.00